ประโยชน์ของการผ่าตัดเพื่อการลดน้ำหนัก

โรคอ้วนมีแนวโน้มพบมากขึ้นในประเทศไทย ตามความเป็นอยู่ การเข้าถึงของกินที่ง่ายขึ้น การผ่าตัดกระเพาะจึงกลายเป็นทางเลือกในการลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว ที่พูดถึงมากขึ้นทุกปี จนเริ่มกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว

ผลจากการที่น้ำหนักลดลง มีผลทำให้ห่างไกลจากหลายๆ โรคที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน อย่าง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต มะเร็งหลายๆ รูปแบบ โรคตับ มีบุตรยาก และอีกหลายโรค

ในไทย การผ่าตัดกระเพาะยังถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ และรู้จักกันไม่มาก แต่คนอ้วนที่มากขึ้นในสังคมทุกปี จากของกินที่เข้าถึงง่ายขึ้น ทำให้มีคนพูดถึงเรื่องผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคมากขึ้น

การผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก (Bariatric Surgery) คือ การลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ลดการดูดซึมสารอาหารของร่างกายที่นำไปสร้างเป็นพลังงานส่วนเกินจนเป็นไขมันที่ทำให้อ้วน ร่างกายจะปรับตัวตามสภาพกระเพาะที่เปลี่ยนไป

การตัดกระเพาะเป็นการลดน้ำหนักที่ได้ผลดีกว่าการลดน้ำหนักได้แน่นอนกว่าวิธีอื่น ซึ่งคนที่เข้าข่ายโรคอ้วนน้อยคนมากที่จะลดน้ำหนักได้สำเร็จจริง และปล่อยให้ตัวเองอ้วน จนมีโรคประจำตัวที่ทำให้อายุสั้นลง

ประโยชน์ผ่าตัดกระเพาะ